.

Versetul zilei

Pasajul zilei

Meditație

Botezuri 2014

     Acesta este al treilea an consecutiv, de la înfiinţarea bisericii noastre, în care întoarcerea oamenilor la pocăinţă şi mărturisirea credinţei lor în apa botezului vesteşte o sărbătoare a bucuriei în ceruri, în biserica noastră şi în inimile celor dragi. De data aceasta, unsprezece suflete au făgăduit credinţă Domnului şi s-au adăugat la Trupul lui Hristos, Biserica.

     Botezul a fost oficiat de pastorul Ranga Gelu împreună cu diaconul bisericii, fratele Pop Adrian. Acest eveniment înălţător oferă bisericii posibilitatea de a păşi, plină de bucurie, pe înălţimile harului vestind isprăvile măreţe ale Domnului (Ps.106:2). Însă privind în jos ne aducem aminte că până aici nu a fost uşor, fiind nevoiţi să gustăm şi din experienţa apostolului Pavel: "de afară lupte, dinăuntru temeri" (2 Corinteni 7:5). Dar tocmai această tristă experienţă ne stă mărturie, ca o piatră de aducere aminte, că ziua de duminică 22 iunie 2014 rămâne un reper al biruinţei, care a depăşit obstacol după obstacol, piedică după piedică, împotrivire după împotrivire. Totuşi, în fundalul acestui tablou victorios, se văd desluşit nuanţele unei lupte continue. Dar ce ne dă curaj pentru următoarea bătălie spirituală este faptul că pe 22 iunie 2014, la Eben-Ezer, diavolul a suferit o înfrângere zdrobitoare. Recunoaştem că biruinţa este a Domnului şi spunem celor unsprezece, care au îmbrăcat haina albă, "bun venit în familia Eben-Ezer".

Marius Prisecaru

 

 

Editorial: Eben-Ezer deschide uşa

     Dacă astăzi noua tehnologie a informaţiilor poate fi folosită ca un instrument pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu, Biserica Eben-Ezer Freiburg alege şi ea, la rândul ei, această posibilitate, la fel ca şi orice alte mijloace prin care se poate transmite tuturor oamenilor vestea bună a mântuirii prin jertfa lui Hristos. Totodată venim pe această cale în întâmpinarea creştinilor de pretutindeni şi a celor care doresc să ne găsească, a celor care doresc să ne cunoască, a celor care doresc să comunice cu noi sau a celor care doresc să se închine împreună cu noi înaintea marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

       Odată ce avem la îndemână această cale de comunicare, cunoaştere şi informare, dorinţa noastră este să vă oferim o cât mai mare varietate de materiale şi informaţii despre activităţile bisericii noastre.

     Considerăm acest site o binecuvântare pentru părinţii noştri, prietenii noştri şi toţi cei dragi ai noştri din România care, accesând pagina bisericii noastre, pot fi mai aproape de noi şi de biserica din care facem parte.

     Dacă volumul, calitatea şi varietatea informaţiilor de pe site-ul nostru nu se ridică la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră, amintiţi-vă că suntem la început, iar Dumnezeu nu dispreţuieşte începuturile slabe. În schimb, ceea ce completează această eventuală lipsă este faptul că avem o inimă care bate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aşa că, pe viitor ne propunem să îmbogăţim resursele site-ului punându-vă la dispoziţie şi alte materiale aşa încât atunci când accesaţi pagina Bisericii Eben-Ezer să descoperiţi un adevărat popas pentru suflet.

     În final, profitând de această nouă posibilitate de comunicare, salutăm pe fraţii noştri din România şi bisericile din România, biserici din care provenim, biserici din care avem amintiri şi în care L-am cunoscut pe Isus Hristos ca Mântuitor.

publicat la 8 septembrie 2013

 
 
 

Rânduiala Bisericii sau Regulamentul de Ordine Interioară

     

      Scopul regulamentului de ordine interioară este să asigure o bună desfăşurare a serviciilor divine.

     Regulamentul de ordine interioară sau „Rânduiala Bisericii“ este stabilită de către slujitorii bisericii, conform Evr.13:17 şi 1Tes.5:12.

     Pe lângă standardele biblice, care sunt perfecte şi permanente, în ceea ce priveşte biserica locală, sunt stabilite câteva reguli care privesc organizarea interioară şi disciplina.

     Această formă de organizare este biblică şi a fost folosită şi de biserica primară. Apostolul Pavel scria bisericii din Colose: „... privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi...“ (Col.2:5b)

     Tot astfel, apostolul transmitea bisericii din Corint că „toate trebuie să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială“ (1Cor.14:40).

 

1. Participarea la serviciile divine

    a) Frecventarea cu regularitate a serviciilor divine este unul din modurile prin care credincioşii comunităţii noastre dovedesc maturitate creştină şi ataşament faţă de biserică.

    b) Ziua de marţi a fiecărei săptămâni este zi specială de rugăciune şi post, având ca scop propăşirea lucrării lui Dumnezeu.

 

2. Ţinuta

     a) Scopul nostru este acela de a-L arăta tuturor pe Isus în toate aspectele, chiar şi în cel exterior. Astfel, încurajăm modestia, simplitatea şi bunul simţ. Prin urmare, condamnăm categoric îmbrăcămintea care atrage atenţia prin fuste scurte, decolteuri largi şi haine mulate.
Menţiunea cu privire la hainele mulate este valabilă atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

     b) Nu purtăm podoabe şi bijuterii (cu excepţia semnului căsătoriei). Dimpotrivă, încurajăm smerenia şi decenţa:

„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,“ (1Timotei 2:9).
„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,“ (1Petru 3:3).


     c) În biserică, femeile participă la închinare având capul acoperit.

„De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.“ (1Corinteni 11:10)
„Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?“ (1Corinteni 11:13)


     d) Fraţii care slujesc din Cuvânt trebuie să aibă o ţinută demnă de slujirea la amvon.

 

3. Actele de cult

     a) Membrii bisericii care nu vor participa la Cina Domnului o perioadă mai mare de trei luni, vor intra în atenţia conducerii bisericii, cu scopul oferirii unui ajutor spiritual în acest sens.

     b) Recomandăm mamelor, după naştere, o perioadă de refacere înainte de a participa la actul binecuvântării noului născut.

     c) Serviciile  de  binecuvântare  a  noilor  născuţi  nu  vor  avea  loc  la  o  dată  fixă,  ci  vor  avea  loc  la dorinţa familiei, la o dată stabilită, de comun acord, cu slujitorii ordinaţi ai bisericii. În acest sens, părinţii care îşi aduc copiii la binecuvântare vor trebui să informeze conducerea bisericii până pe data de 25 a lunii, despre ziua, din următoarea lună, în care doresc să fie oficiat actul binecuvântării.

 

4. Disciplina

     a) Fiecare membru are datoria de a păstra liniştea, ordinea, armonia şi curăţenia în cadrul slujbelor divine.
   
     b) Participanţii la închinare sunt datori să respecte îndrumările oamenilor de ordine, atât în localul bisericii cât şi în parcare.

     c) Telefoanele mobile vor fi închise în timpul serviciilor divine.

    d) Din respect faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi participanţi la închinare nu mestecăm gumă în timpul serviciilor divine.

    e) Părinţii sunt datori să-şi supravegheze copiii pentru a nu deranja sau pentru a nu distrage atenţia de la slujire.
   
      f) În biserică, femeii nu îi este permis să vorbească cu scopul de a da învăţătură.

„Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.“ (1Corinteni 14:34-35)
„Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului.“ (1Corinteni 14:37)
„Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.“ (1Timotei 2:12)


Notă:
Conform Statutului Cultului Creştin Penticostal, Art.28, lit.c., fiecare persoană care alege să fie membră a bisericii locale, va trebui să se supună şi rânduielii acesteia.

Biserica Penticostală Eben-Ezer Freiburg are ca normă de organizare Statutul Cultului Creştin Penticostal din România.

Copyright © 2024. All Rights Reserved.