.

Dicționarul biblic este folosit cu permisiune. Sursa http://www.resursebiblice.ro

Copyright © 2024. All Rights Reserved.